zaterdag 20 april 2013

Plaatsnamen in Nederland, tweede helft eerste millennium.


Van links naar rechts: Kolom 1. plaatsnamen, 2. streek, 3. schenking aan, 4. plaats van uitgifte, 5. schenker, 6. tijdstip, 7. huidige plaats, 8. bron, 9. gebied.
(niet compleet)


2 opmerkingen:

berry k. zei

Villa Lisiduna en Hingistscoto zijn bekend uit een schenking van Karel de Grote uit 777 A.D. aan de St. Maartenskerk te Utrecht. Het zou dan gaan om de buurtschappen (Oud-)Leusden en Henschoten.

berry k. zei

Hesi zou kunnen slaan op http://nl.wikipedia.org/wiki/Hees_(Soest)